נוהל הנחייה לפי לוח זמנים

להלן הנחיות ולוח הזמנים לתהליך הנחיית עבודת הגמר בתכניות השונות ביחידה ללימודים מתקדמים.

 

א. לוח זמנים

שלב

תאריך

סעיף

1

20.11.17

מועד אחרון לשיבוץ מנחים

2

30.12.17

מועד אחרון להגשת נושא עבודת הגמר כולל שאלת מחקר מנוסחת לאישור המנחה

3

31.01.18

המועד האחרון להכנת כלי המחקר המתאים

5

28.02.18

הגשה למנחה הצעת עבודה מקיפה (בהתאם למדריך של הגשת הצעת מחקר שנמצא באתר)

6

30.04.18

הגשה למנחה פרק ראשון: מבוא, סקירת ספרות, מטרות/שאלות/השערות

7

31.05.18

הגשה למנחה פרק שני: מתודולוגיה (שיטת המחקר)

8

31.07.18

הגשה למנחה פרק שלישי: ממצאים

9

31.08.18

הגשה למנחה פרק אחרון: דיון

10

31.09.18

סיום התיקונים והגשת העבודה במזכירות היחידה באישור המנחה

 

ב. תחולה: שנה"ל תשע"ח

ג. זמן תגובה של המנחה: כאשר סטודנט שולח חומר למנחה, חובתו של המנחה לענות לאי מייל של הסטודנט בלשון "פנייתו התקבלה", למנחה עומד פרק זמן של 14 ימים לתגובה מפורטת.

ד. תגובה כתובה של המנחה: סטודנט שמתעכב עד 14 ימים אחרי תאריך היעד, בהתאם לנוהל, יקבל מכתב התראה מהמנחה עם עותק ליחידה (שירין), ולרכז התכנית.

ה. תגובה של רכז/יו"ר התכנית: כאשר הרכז/היו"ר מקבל עותק של מכתב התראה ממנחה, הסטודנט יהיה "ברשימת המעקב" של הרכז, אם בתוך 14 ימים לא חל שינוי, יוזמן הסטודנט לשיחת הבהרה והסבר לגבי האפשרות שיהיה במעמד "לא תקין" בהתאם לתקנון.

ו. עיכוב: סטודנט שלא יעמוד בלוח הזמנים של הנוהל, יחויב ברישום מחדש לקורס סדנא מלווה לפרויקט גמר, כולל תשלום בגין הקורס, ואינו יכול לסיים את התואר בתום שנתיים.

ז. תפוצה: כלל המנחים והסטודנטים של שנה א' ביחידה, ביום הראשון של שנת הלימודים.

ח. מקרים חריגים ידונו בוועדת ההוראה.

חיפוש

במידה ותרצה להצע תוכן לאתר, או לשלוח הערה, או להוסיף מאמר או פרסום חדש שלך, נא לשלוח אלינו את התוכן בקישור זה לחץ כאן

לוח אירועים

Student card
image
image
image
image